Fotogalerie a technologický postup

 

Technologický postup horizontálního řízeného vrtání FlowTex:

Technologický postup:

 1. zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí
 2. příprava startovacích a koncových jam (vel. cca 1,5 x 1,5 m x niveleta protlaku)
 3. zajištění načerpání vody z hydrantu (cca 4 m³ na polovinu směny tj. cca
  5 hod)
 4. instalace vrtné soupravy 
 5. příprava vysílače a přijímače pro vysílání signálu z vrtné hlavy
 6. propojení vrtačky s hnacím ústrojím zabudovaným v nákladním automobilu
 7. připojení vrtné hlavy na začátek vrtného soutyčí
 8. zahájení vrtání s podporou vrtací směsi vody a bentonitu
 9. celý průběh vrtání sleduje, monitoruje a řídí vrtmistr, který pomocí přijímače snímá signál z vrtné hlavy a udílí pokyny strojníkovi na vrtačce. Strojník, s pomocníkem, mění režim vrtání podle potřeby
  a instrukcí vrtmistra
 10. vrtání I. etapy, tj. provedení pilotního vrtu, postupuje díky vkládání nových vrtných tyčí za vrtnou hlavu
 11. po dokončení pilotního vrtu a provrtání vrtné hlavy do koncové jámy dochází k výměně vrtné hlavy a k jejímu nahrazení
  rozšiřovací hlavou
 12. začíná II. etapa tj. rozšiřování pilotního vrtu na požadovanou dimenzi opět s podporou bentonitové suspenze, jejíž hlavní funkce je vyplňování zemního prostoru a snižování tření při vtahování potrubí
 13. v souběhu s vrtáním nebo i předem se připraví a svaří požadované potrubí
 14. jakmile je rozšiřování ukončeno na požadovaný průměr provede se opětovné rozšiřování vrtu, ale již s předem připraveným
   a svařeným potrubím z PEHD
 15. protlak je dokončen, když je do rozšířeného vrtu vtaženo celé potrubí

        

 Design & webhosting by Market Express, s.r.o.