Historie a Reference

 

 Ročně provádíme kolem 20 km pokládek potrubí

 

Historie:

Jsme společností, která zahájila éru moderních bezvýkopových technologií a realizuje práce pomocí speciální bezvýkopové technologie horizontálních řízených vrtů – FlowTex, a to již od jara roku 1991 (do roku 2000 pod hlavičkou Ingstavu Brno).

Od počátku se práce prováděly s vrtací technologií FlowTex z Německa. Pomocí této technologie FlowTex se již prováděly bezvýkopové práce v západní Evropě od roku 1986.

Základem úspěchu této technologie byly speciální materiály, ze kterých byly vyrobeny vrtné tyče a vrtné nářadí jako jsou vrtací hlavy, rozšiřovací hlavy apod. Tyto speciální materiály byly vyvinuté v USA a její prameny jsou až v kosmickém výzkumu NASA. Největší předností těchto materiálů bylo, že dokázaly přenést obrovské kroutící síly, ke kterým dochází pří horizontálním vrtání, aniž došlo k porušení vrtacích tyčí nebo vrtného nářadí. Vrtné tyče byly jednak velmi pevné a jednak dostatečně flexibilní, takže byly schopny během vrtání měnit výškově i směrově trasu vrtu.

Nebýt nových technologií, kosmického výzkumu apod. nebylo by možné, aby toto obrovské zatížení tyto materiály vydržely. Tyto vynikající vlastnosti těchto materiálů tím umožnily vznik této progresivní bezvýkopové technologie.

V počátcích této technologie v ČSFR a poté v České republice jsme prováděli řízené protlaky do maximálního průměru DN 160 mm a délky vrtů byly okolo 80 m. Po představení tohoto způsobu bezvýkopové realizace inženýrských sítí se technologie setkala 
s velkým zájmem a množství prací rychle přibývalo. Během jednoho roku se park vrtacích strojů rozrostl na 3 soupravy.

S přibývajícím množstvím provedených prací rostly také zkušenosti, které vedly ke zvyšování dimenze největšího průměru až na DN 225 mm (a u krátkých vrtů do 30 m i DN 315 mm). Největší délky protlaků se pohybovaly okolo 100 až 120 m. Roční objemy bezvýkopově položeného potrubí se pohybovaly okolo 15 až 20 km.

Jelikož v roce 2000 skončila společnost Ingstav Brno a.s. v likvidaci, my jsme navázali nebo spíše pokračovali v těchto speciálních činnostech již pod hlavičkou společnosti Flow Jet s.r.o.

 

 

Reference: 

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995 Morava - kabelovody - Telecom

1994 Zlín - kabelovody – Telecom
        Olšany - vodovod - obecní úřad 
        Určice II - vodovod - obecní úřad

1993 Vohančice II. – vodovod – obecní úřad

 

        Liberec - kabelovody 
        Cabel plus Dubany -
        vodovod - obecní úřad Moravany - vodovod – JULI motorwerk

1992 Moravany II. – vodovod – obecní úřad 
        Vohančice I. – vodovod – obecní úřad 
        Určice - vodovod – obecní úřad 
        Děčín - plynovod - Plynex

1991 Moravany I. – vodovod – obecní úřad 
        Čejč - plynovod - JMP

 

 

 

Design & webhosting by Market Express, s.r.o.